Góry i turystyka oraz jej historia to nasza pasja.
Chęć podzielenia się gromadzonymi przez wiele lat materiałami doprowadziła
do założenia niewielkiego wydawnictwa i opublikowania w 1999 roku
pierwszego albumu pt. „Schroniska górskie dawniej i dziś”.

Nasze publikacje związane są w dużej mierze z dziejami schronisk górskich w Beskidach,
wydajemy także informatory turystyczne, widokówki itp.

Dodatkowo, w miarę możliwości, świadczymy kompleksowe usługi wydawnicze w zakresie
opracowania i wykonywania książek, broszurek, folderów, widokówek i wizytówek.